ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล
 
ระดับความสำเร็จ 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

  ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2559  
ระดับความสำเร็จ 
การจัดทำข้อมูลข้าราชการครูฯ 
  ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2559  
สื่อสารผ่านทาง :  

081-883-3020
02-497-5202

callcenter.edubkk

edubkk01@hotmail.com


 
คำถามที่ 1 : กรณีต้องการล็อกอินเข้าสู่ระบบตรวจสอบและรับรองข้อมูลฯจะต้องดำเนินการอย่างไร
 
ผู้เข้าชมขณะนี้   Online:  2 คน |  สถิติ  
 
© 2013 สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร