ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล
 
กําหนดการเปิดระบบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

กําหนดการเปิดระบบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

ลำดับ วันเปิดระบบ สำนักงานเขต จำนวนโรงเรียน จำนวนทั้งหมด
1 11-13 กันยายน 2556 ลาดกระบัง 20 704
2 16-18 กันยายน 2556 พระนคร 11 137
ยานนาวา 6 158
ดุสิต 9 203
พญาไท 1 44
ห้วยขวาง 3 149
รวม 30 691
3 18-20 กันยายน 2556 ธนบุรี 17 261
จตุจักร 7 354
จอมทอง * 4 225
รวม 28 840
4 23-25 กันยายน 2556 บางซื่อ 7 181
คันนายาว 2 97
บางบอน 8 301
บางกอกใหญ่ 6 106
สาทร 2 45
สํานักการศึกษา 1 46
รวม 26 776
  รวมทั้งสิ้น 104 3,011

*โรงเรียนในเขตจอมทองที่เข้าสู่ระบบรับรองข้อมูลฯ
ในระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน 2556
*โรงเรียนในเขตจอมทองที่
เข้าสู่ระบบรับรองข้อมูลฯ ในรอบถัดไป
1. วัดไทร 1. วัดมงคลวราราม
2. วัดนาคนิมิตร 2. วัดนางนอง
3. วัดโพธิ์ทอง 3. วัดศาลาครืน
4. วัดยายร่ม 4. วัดสีสุก
    5. วัดบางประทุนนอก
    6. วัดโพธิ์แก้ว
    7. วัดบางขุนเทียนนอก

หมายเหตุ : ช่องทางในการเข้าไป ดาวน์โหลด หนังสือเปิดรับรอง
                     Call Center 02 -4975202 และ 081-8833020
                     หรือ ติดต่อสอบถาม คุณเบญจมาศ 086-4615118
 
© 2013 สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร